KoffMann: Cửa thép vân gỗ - cửa chống cháy

Entries from 2019-05-13 to 1 day

Bạn đã biết Tại sao hầu hết các cửa phòng tắm mở vào trong chưa?

Nếu như bạn để ý, hầu hết các cửa nhà vệ sinh ở Việt Nam đều mở vào trong, tức nó được thiết kế kiểu đẩy vào trong. Nói cách khác, bạn phải đẩy cửa phòng vệ sinh để vào trong và sau đó kéo vào cửa để thoát ra. Bạn có biết tại sao không? Cù…