KoffMann: Cửa thép vân gỗ - cửa chống cháy

Entries from 2017-12-02 to 1 day

Lắp đặt cửa thép vân gỗ ở Hà Nội có nên không?

Hà Nội hơn 1 ngàn năm hình thành và phát triển, nay đã thay đổi với 1 bộ mặt hoàn toàn khác. Cuộc sống của người dân cũng đã có sự cải thiện rõ rệt, bộ mặt thành phố giờ cũng khác xưa nhưng vẫn còn giữ nét truyền thống. Cửa thép vân gỗ đan…